✅ Men vi sinh Colibasi dạng nước là một sản phẩm men vi sinh chứa các nhóm lợi khuẩn sống Basilus clausii và Basilus subtilis được sản xuất bởi Công ty TNHH Công nghệ Hóa sinh BM. ✅ Men Colibasi là giải pháp hiệu quả nhất trong việc cân bằng hệ......